Rozmiar: 9706 bajtów

onsensus Doradztwo Prawne - Prawo Pracy Cywilne Rodzinne Gospodarcze to biuro prawne posiadające swoją siedzibę w Krakowie, obejmujące zasięgiem działania obszar całego kraju.

Biuro Prawne "Consensus" założone zostało przez mgr praw; absolwentkę Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; wykładowcę szkół wyższych; specjalizującą się w dziedzinie prawa pracy, cywilnego, rodzinnego, gospodarczego.

Naszą misją jest świadczenie usług prawnych z zakresu prawa pracy, cywilnego, rodzinnego, gospodarczego i administracyjnego dla osób prywatnych oraz podmiotów gospodarczych. Oferujemy Państwu doraźną oraz stałą obsługę, dzięki której wszystkie kwestie prawne prowadzonej przez Państwa działalności będą rozwiązywane na bieżąco.

W aktualnej rzeczywistości odczuwalny jest brak możliwości bezpośredniego kontaktu potrzebującego pomocy - z prawnikiem, który chciałby potraktować swojego klienta w sposób indywidualny.
Biorąc pod uwagę powyższą sytuację, Biuro Prawne "Consensus" zajmuje się zarówno problemami firm, jak i przeciętnego obywatela.
Firmy mogą również współpracować z Biurem na zasadzie zlecenia stałego połączonego ze zrównoważonym poziomem kosztów.

Określając zakres świadczonych usług wzięto także pod uwagę, że nie każda sprawa sporna musi trafiać do sądu i tam oczekiwać na rozstrzygnięcie. Polskie prawo przewiduje stosunkowo tańsze i znacznie szybsze, pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów . Biuro w swej działalności dąży do wykorzystywania możliwości prawnych postępowania polubownego i mediacyjnego.

Naszym priorytetowym celem jest skuteczność w działaniu, profesjonalizm i ułatwienie dostępu do usług prawnych, a tym samym skupienie wokół siebie grona Klientów, którzy powierzając nam problemy natury prawnej, potrafią docenić skuteczność, profesjonalizm, wzajemne zaufanie, odpowiedzialność i partnerską atmosferę.

Miarą realizacji wymienionych celów jest także:
-elastyczna polityka cenowa, polegająca na dostosowywaniu wynagrodzenia za usługi do potrzeb i możliwości klientów,
-udzielanie - raz w tygodniu w siedzibie biura - osobom prywatnym B E Z P Ł A T N Y C H porad prawnych z zakresu prawa pracy (czwartek, godz. 11.30 - 13.00 ).